Veelgestelde vragen over Gezonde School

Wanneer is mijn school een Gezonde School?

Uw school is een Gezonde School wanneer integraal en  structureel wordt gewerkt om de gezondheid van leerlingen te bevorderen. Integraal staat voor het werken aan de vier pijlers van Gezonde School (educatie, omgeving, signalering, beleid). Structureel houdt in dat aandacht van de school voor  een gezonde leefstijl en een gezonde schoolomgeving blijvend is. Om een Gezonde School te worden kunt u aan meer thema’s tegelijk werken, maar meestal start een school op één zelf gekozen thema en breidt dit later uit naar andere thema’s.

 

Wat doet de adviseur Gezondheid en Leefstijl?

De adviseur Gezondheid en Leefstijl van de GGD Amsterdam biedt uw school advies en ondersteuning bij alle stappen om een Gezonde School te worden. Hij of zij kan u ondersteunen bij het interpreteren van het schoolgezondheidsprofiel, bij het maken van een plan als u met een thema aan de slag wilt gaan en bij het kiezen en uitvoeren van activiteiten en maatregelen. Op specifieke thema’s kan de adviseur training, workshops en ouderavonden  verzorgen. Ook kan de adviseur uw school ondersteunen bij het aanvragen van het vignet Gezonde School.

 

De adviseur Gezondheid en Leefstijl is werkzaam in het team Jeugd van de afdeling Epidemiologie, Gezondheidsbevordering en Zorginnovatie (EGZ) van de GGD Amsterdam. De adviseur is de specialist op het gebied van gezonde leefstijl en gezonde leefomgeving van de jeugd, heeft een goed overzicht van effectieve schoolprogramma’s en heeft goede contacten met  lokale en landelijke preventiepartners.

 

Hoe kies ik een Gezonde School thema?

Met behulp van het schoolgezondheidsprofiel kan uw school een weloverwogen keuze maken voor een of meerdere thema’s waaraan u wilt werken. Betrek ook de wensen van de medewerkers, de leerlingen en de ouders. Zorg dat u duidelijk kunt uitleggen waarom u voor bepaalde thema’s heeft gekozen. Dat vergroot het draagvlak.

 

Hoe begin ik met Gezonde School?

Uw school start met het kiezen van een thema. Kijk daarbij waar behoefte aan is binnen de school. Welke gezondheidsproblemen doen zich voor op school? Begin klein en breid stap voor stap uit. Ga hierbij uit van wat uw school al doet en bouw hierop voort. En bovenal zorg ervoor dat de Gezonde School breed gedragen wordt binnen uw school. Wanneer u rekening houdt met wensen en meningen van de medewerkers, de leerlingen en de ouders is uw plan in feite ook hún plan. De adviseur kan uw school ondersteunen bij de stappen van Gezonde School.

 

Wat is het verschil tussen Gezonde School Amsterdam-Amstelland en de landelijke Gezonde School?

Gezonde School Amsterdam-Amstelland is een lokale uitwerking van het landelijk programma Gezonde School. De GGD Amsterdam werkt samen met de landelijke Gezonde School. De inhoud en de werkwijze is op een aantal onderdelen aan de lokale setting aangepast:

  • Voor scholen in de regio Amsterdam Amstelland is een website ontwikkeld met alle informatie die nodig is om een Gezonde School te worden.
  • Gezonde School Amsterdam-Amstelland maakt gebruik van een preventiescan waarmee scholen per thema een overzicht krijgen van wat al goed gaat en met welke punten ze aan de slag moeten. Kwaliteitscriteria van de landelijke vignetten Gezonde School zijn hierin opgenomen.

 

Wat is de preventiescan?

Met de preventiescans kan uw school de activiteiten in kaart brengen die worden uitgevoerd op de thema’s van Gezonde School. Elke scan is ingedeeld volgens de 4 pijlers van Gezonde School: educatie, omgeving, beleid en signalering. Kwaliteitscriteria van de landelijke vignetten Gezonde School zijn in de preventiescans opgenomen. Als uw school een thema heeft gekozen om mee aan de slag te gaan, dan is de eerste stap het invullen van de preventiescan. U krijgt een inlogaccount van uw adviseur Gezondheid en Leefstijl. Hiermee kunt u digitaal de preventiescan voor uw school invullen. Bij elk item in de preventiescan kunt u aangeven of uw school hier wel of niet aan voldoet. De adviseur Gezondheid en Leefstijl kan uw school advies en ondersteuning bieden bij het invullen van de preventiescan.

 

Is de Gezonde School gratis?

De ondersteuning van de adviseur Gezondheid en Leefstijl is gratis. Ook veel lesprogramma’s, activiteiten en materialen zijn gratis. Het is afhankelijk van de organisatie die de activiteit uitvoert of er kosten aan verbonden zijn. De GGD Amsterdam verzorgt kosteloos een aantal ouderavonden, gastlessen en docententrainingen. Zie voor nadere informatie over kosten en vergoedingen van programma’s en activiteiten op de website. Voor vragen over de kosten kunt u terecht bij uw adviseur Gezondheid en Leefstijl.

 

Is Gezonde School ook geschikt voor het voortgezet speciaal onderwijs?

Gezonde School is ook geschikt voor het voortgezet speciaal onderwijs. Sommige lesprogramma’s, activiteiten en materialen zijn specifiek voor het speciaal onderwijs ontwikkeld. Scholen voor speciaal onderwijs kunnen ook een themacertificaat van het vignet Gezonde School aanvragen.

 

Wat is het vignet Gezonde School?

Het vignet Gezonde School is een erkenning voor scholen die structureel en integraal werken aan het verbeteren van de gezondheid van leerlingen. Met het vignet laten scholen zien dat zij voldoen aan bepaalde kwaliteitscriteria. Door het invullen van de preventiescan kunt u zien in welke mate u al aan deze kwaliteitscriteria voldoet. Na het verkrijgen van minimaal één themacertificaat van het vignet Gezonde School mag een school zich gedurende drie jaar Gezonde School noemen en het Gezonde School-logo voeren.

 

Om het themacertificaat aan te vragen registreert u uw school in het aanvraagsysteem van vignet Gezonde School. Vul de vragenlijst van het themacertificaat online in. Na het versturen van de vragenlijst zal de partner van het thema de vragenlijst binnen 6 weken beoordelen. Uw adviseur Gezondheid en Leefstijl kan uw school ondersteunen bij het aanvragen van een themacertificaat.

 

Wat is er bekend over de effecten van Gezonde School?

Er zijn diverse onderzoeken die aantonen dat Gezonde School-activiteiten tot een gezondere leefstijl van leerlingen kunnen leiden. Ook blijkt dat een gezonde leefstijl samenhangt met betere schoolprestaties. In de factsheet ‘De effectiviteit van Gezonde School-activiteiten’ leest u meer over de verbanden tussen Gezonde School-activiteiten, een gezonde leefstijl en schoolprestaties. Zie voor meer artikelen over de onderbouwing van Gezonde School de landelijk website. Als u gerichte vragen heeft over de effecten van Gezonde School  kunt u ook terecht bij uw adviseur Gezondheid en Leefstijl.

Wat is het schoolgezondheidsprofiel?

Het schoolgezondheidsprofiel geeft een beeld van de gezondheid en leefstijl van uw leerlingen. De GGD Amsterdam maakt dit profiel op basis van de digitale gezondheidsvragenlijst ‘Jij en je gezondheid’ die de leerlingen van klas 2 en 4 Het schoolgezondheidsprofiel is direct na de vragenlijstafname voor de school beschikbaar. Onderwerpen die aan bod komen zijn onder andere angst, depressie, alcoholgebruik, roken, drugsgebruik, gamegedrag, pesten en veilige- en vrijwillige seks. In het schoolgezondheidsprofiel staat ook aangegeven hoe de school het doet ten opzichte van andere scholen in de regio. Kort gezegd ziet u met het profiel wat er goed gaat en waar u extra aandacht aan kan besteden door aan de slag te gaan met thema’s van Gezonde School. Het schoolgezondheidsprofiel wordt uitsluitend aan uw school verstrekt., De GGD Amsterdam behandelt dit profiel als vertrouwelijk. De school beslist zelf of zij het schoolgezondheidsprofiel willen delen met derden.