Gezonde School is een landelijke werkwijze waarbij scholen op vier pijlers werken aan gezondheid in en om school, zodat een gezonde leefstijl vanzelfsprekend wordt. De werkwijze gaat uit van wat u als school al doet, bouwt hierop voort en sluit aan bij uw wensen en behoeften. De kenmerken van Gezonde School zijn: kwalitatief goede preventieprogramma’s en maatregelen en structurele aandacht voor gezondheid binnen het onderwijs. Uw adviseur Gezondheid en Leefstijl van de GGD kan u ondersteunen bij alles rondom Gezonde School.

 

Wat zijn de thema’s en pijlers?

In het onderstaande schema ziet u de gezondheidsthema’s en de pijlers. Bij elk gezondheidsthema kunt u aan vier pijlers werken: educatie, omgeving, signaleren en beleid. Gezonde School is effectief als binnen een thema alle pijlers aandacht krijgen.Wat zijn de stappen van Gezonde School?

De werkwijze van Gezonde School bestaat uit een cyclus van vier stappen. Hieronder staan de stappen beschreven.

 Download hier bovenstaande infographic over Gezonde School.

Stap 1: Thema kiezen

 

Kies samen voor de werkwijze van Gezonde School

Gezonde leerlingen in een gezonde schoolomgeving presteren beter en verzuimen minder. Investeren in gezondheid op school is dus van groot belang. Gezonde School helpt u bij het werken aan de gezondheid, leefstijl en een gezonde leefomgeving van leerlingen. Het Gezonde Schoolgesprek is hiervoor een startpunt. Hierin wordt ten eerste de samenwerking en het draagvlak voor Gezonde School besproken. Het is belangrijk dat iedereen op de hoogte is van de werkwijze, en zich daar goed in kan vinden.

 

Breng de gezondheid van leerlingen in kaart (met o.a. het schoolgezondheidsprofiel)

Om te kunnen kiezen waar u als school aandacht aan wilt besteden, is het belangrijk om te weten hoe het ervoor staat met de gezondheid en leefstijl van de leerlingen. U heeft zelf vaak een goed beeld van wat er speelt, en de jeugdarts en –verpleegkundige kunnen hun ervaringen inbrengen uit consulten met uw leerlingen. Daarnaast kan het Schoolgezondheidsprofiel nieuwe inzichten bieden. De GGD Amsterdam maakt het schoolgezondheidsprofiel op basis van de digitale gezondheidsvragenlijst ‘Jij en je gezondheid’ die door de leerlingen uit de 2e en 4e klassen worden ingevuld.

 

Kies een gezondheidsthema

Kies een of meer gezondheidsthema’s waar uw school mee aan de slag wil gaan. Dit kan een thema zijn waarbij sprake is van (een verhoogd risico op) problemen bij leerlingen, thema’s waarop de school slechter scoort in vergelijking met andere scholen of thema’s waar ouders, leerlingen of het schoolteam prioriteit aan wil geven. Het kiezen van één of een beperkt aantal thema’s voorkomt verdeling van de aandacht. Dan is er een grotere kans dat interventies worden geborgd en effecten blijvend zijn.

 

 

Stap 2: Plan maken

 

Ga na waar actie nodig is (met de Gezonde School-scan)

Een handige tool om te weten te komen hoe de school ervoor staat op het gekozen gezondheidsthema, is de Gezonde School-scan. Voor elk thema is er een Gezonde School-scan die u kunt invullen wanneer u inlogt op deze website. Zo krijgt u een helder overzicht van wat er op school op het gebied van educatie, omgeving, ouders, signaleren en beleid al gedaan wordt aan het thema, en welke concrete stappen er nog gezet kunnen worden.

 
De Gezonde School-scans zijn online in te vullen zodra u inlogt op deze website. Voor de Gezonde School-scans in pdf-formaat, klik hieronder:
Gezonde School-scan welbevinden en sociale veiligheid
Gezonde School-scan relaties en seksualiteit
Gezonde School-scan voeding
Gezonde School-scan genotmiddelen
Gezonde School-scan bewegen en sport
Gezonde School-scan mediawijsheid

Selecteer per pijler haalbare acties

Zorg ervoor dat het werken aan Gezonde School haalbaar blijft: doe niet alles tegelijk. Kies per pijler de acties die uit te voeren zijn binnen de tijd die ervoor beschikbaar is, om de kwaliteit ervan te kunnen waarborgen.

 

Kies effectieve of veelbelovende interventies

Welke interventies zouden goed passen op uw school? U kunt hiervoor kijken op deze website, of u laten adviseren door de adviseur Gezondheid en Leefstijl. Aanbevolen interventies op de website zijn onderzocht op effectiviteit en erkend door Loket Gezond Leven van het RIVM of het Nederlands Jeugdinstituut (NJi). Als er voor een gezondheidsthema op een bepaalde pijler (nog) geen erkende interventies zijn, worden er interventies aanbevolen die door de GGD Amsterdam zijn beoordeeld als veelbelovend. Zo weet u zeker dat wat u in huis haalt, zinvol is en kwaliteit heeft.

 

Maak een planning met taakverdeling

Voor een goede uitvoering legt u doelen en acties vast in een planning met een taakverdeling. Dit kan bijvoorbeeld varieren van het opstellen van schoolregels tot het inplannen van een docententraining.

 

Stap 3: Uitvoeren

 

Werk volgens plan aan het gekozen gezondheidsthema met aandacht voor alle pijlers

Bij deze stap werkt u toe naar het worden van een Gezonde School op het gekozen gezondheidsthema. De acties uit de jaarplanning worden op tijd uitgevoerd door degenen die hiervoor verantwoordelijk zijn.

Er wordt gewerkt aan alle pijlers, en de interventies en maatregelen worden geïmplementeerd.

 

Stap 4: Evalueren

 

Breng voortgang en resultaten in kaart (met Gezonde School-scan)

Aan het eind van het jaar evalueren alle betrokkenen Gezonde School: zowel de samenwerking als de voortgang op het gekozen gezondheidsthema. Hoe is het gegaan? Wat liep soepel en waar zitten nog obstakels? Wat is er nodig om verder te komen? Om in kaart te brengen hoe het er voorstaat op het gekozen gezondheidsthema, kan de Gezonde School-scan worden nagelopen: wat zijn de resultaten? Welk effect is misschien al merkbaar op school?

 

Bepaal vervolgacties

Bepaal wat er nodig is: wat zijn de vervolgacties? Maak afspraken en leg ze vast in de planning met taakverdeling.

 

Alles pijlers op orde binnen een thema? Vraag het vignet aan!

Als u voor uw gekozen thema alle gemarkeerde vragen van de Gezonde School-scan met ‘ja’ kan beantwoorden, komt u in aanmerking voor het Vignet Gezonde School. Dit is een kwaliteitskeurmerk voor scholen die werken aan de gezondheid en leefstijl van de leerlingen. Voor elk gezondheidsthema is er een themacertificaat te behalen als u dit wilt. Via deze link naar de website van de landelijke Gezonde School, komt u alles te weten over de aanvraag. Uw adviseur Gezondheid en Leefstijl kan u hierbij ondersteunen. Als uw aanvraag voor het vignet wordt goedgekeurd, ontvangt u het Gezonde School bordje en mag u zich 3 jaar lang een Gezonde School noemen.