Binnen het vak Burgerschap vormt het zorgen voor de eigen gezondheid één van de kerntaken van Vitaal Burgerschap, seksualiteit is daar een onderdeel van.

Wat kan de school doen

U kunt een lesprogramma inzetten, bijvoorbeeld in de uren voor Vitaal Burgerschap. Onder “Programma’s” staan opties, zowel om zelf lessen te geven, als voor het inzetten van gastdocenten.

 

Bied uw docenten en mentoren de mogelijkheid zich bij te scholen op het gebied van relaties en seksualiteit. Praten en lesgeven over relaties en seksualiteit is niet voor alle docenten even vanzelfsprekend. In het geval van handelingsverlegenheid is het aan te bevelen uw docenten de mogelijkheid te bieden om extra trainingen te volgen. Een andere mogelijkheid is het inzetten van gastdocenten om de lessen te geven.

 

Om te zorgen voor continuïteit kunt u de lessen op het gebied van relaties en seksualiteit het beste vastleggen in het curriculum van uw school. Op deze wijze is er structurele aandacht voor het thema seksualiteit en is het niet afhankelijk van bevlogen docenten.

Programma's

Lang Leve de Liefde MBO

Leerjaaralle

Niveaualle

DuurKeuze uit 18 lessen

Kostengratis

Thema’sliefde en relaties, seksuele diversiteit & genderdiversiteit, love online, partnerkeuze & maagdelijkheid, je lijf en zo, veilig vrijen, soa, anticonceptie, onbedoelde zwangerschap, gezonde zwangerschap, beeldvorming & schoonheidsindealen, alcohol, drugs & seks, grensoverschrijding, loverboys, ‘voor wat hoort wat?’ en jongeren & seks.

Lang Leve de Liefde MBO is een lesmethode over liefde, relaties en seksualiteit, geschikt voor alle leerniveaus in het MBO. In het lespakket wordt aan al deze thema’s aandacht besteed op een wijze die aansluit bij MBO studenten. Het hoofddoel van de lessen is dat studenten gezonde keuzes maken met betrekking tot relaties en seksualiteit. Alle lessen zijn afzonderlijk te gebruiken, zodat u kunt inspelen op de actualiteit of de specifieke behoefte van een klas. Ook worden er suggesties gegeven voor workshops, bijvoorbeeld voor gebruik in een themaweek.

Alle benodigde materialen zijn te downloaden, via de website te bekijken (o.a.filmpjes en animaties) of te bestellen (o.a. anticonceptiekoffer en condooms). Bij elke les hoort een lesbrief met toelichting, aanwijzingen voor gebruik en tips van collega-docenten.

Binnen een les is er vaak keuze uit verschillende werkvormen, zodat u de les zoveel mogelijk op uw klas kunt afstemmen.

 

Docententraining Lang Leve de Liefde

Daarnaast biedt de GGD Amsterdam een Lang Leve de Liefde docententraining om kennis, vaardigheden en praktische handvatten te bieden om met het lespakket aan de slag te gaan. Sommige docenten voelen zich ongemakkelijk om het onderwerp relationele en seksuele vorming in de klas te behandelen. Het blijkt dat docenten na de workshop schroom verliezen en enthousiast raken om de lessen te geven. Met de docentenworkshop haalt de school expertise in huis en kunnen leerlingen in school altijd bij iemand terecht. Voor het aanvragen van de training kunt u terecht bij Sjoukje Mos, smos@ggd.amsterdam.nl.

 

Gastlessen Lang Leve de Liefde

Daar waar docenten een hoge drempel ervaren of simpelweg niet aan lessen over relaties en seksualiteit toekomen, zet de GGD Amsterdam ook in op gastlessen. Jaarlijks wordt een groep studenten of afgestudeerden van de Hogeschool van Amsterdam getraind om Lang Leve de Liefde lessen te geven. Ze zetten in op het creeeren van een veilige sfeer en weten hoe ze beladen onderwerpen bespreekbaar kunnen maken met respect voor verschillende meningen. Het feit dat de gastdocenten qua leeftijd dicht bij de mbo-studenten zitten, is een groot voordeel op het vlak van openheid en inlevingsvermogen, de docenten fungeren als rolmodel. Het aanbod van de gastdocenten bestaat uit twee vaste lessen per mbo-klas: De les Liefde en relaties wordt ingezet ter introductie, en idealiter volgt een week later de les Seksuele diversiteit (het liefst in een blokuur). Voor het aanvragen van gastlessen of meer informatie kunt u een mailtje sturen naar Sjoukje Mos, smos@ggd.amsterdam.nl.

 

Training Omgaan met homonegativiteit

Leerjaaralle
Niveaualle 
Duur2 uur 
Kostengratis
Thema'sdocententraining, homonegativiteit tegengaan

In deze workshop leren docenten hoe te reageren op homonegatieve uitlatingen van studenten. Hoe reageer je als homo als scheldwoord wordt gebruikt, of als een student roept dat homoseksualiteit verboden moet zijn? In een interactieve workshop leren docenten hierop adequaat te reageren. De workshop sluit goed aan op Paarse Vrijdag, maar kan het hele jaar gegeven worden. Vraag deze workshop aan bij Sjoukje Mos, smos@ggd.amsterdam.nl.