Nieuwe folder over lachgas voor docenten en ouders

01-10-2018

Lachgas heeft als roesmiddel de afgelopen jaren weer aan populariteit gewonnen. Gaspatronen zijn bij groothandels vrij verkrijgbaar en het gas kan via een spuitbus in een ballon worden gespoten. Door in en uit te ademen in de ballon kan het gas worden geïnhaleerd. Het middel heeft licht psychedelische effecten waardoor geluiden anders klinken en de omgeving er anders uitziet. Pijn wordt verdoofd en ook kun je er lacherig van worden, vandaar de naam ‘lach’-gas. Ondanks dat het middel snel is uitgewerkt en het lichaam weer verlaat, kleven er risico’s aan het gebruik. Met name bij jongeren is er een kans dat de ontwikkeling van de hersenen wordt verstoord door een tekort aan vitamine B-12.

 

Het Trimbos heeft nu voor ouders en docenten een informatieve folder ontwikkeld met adviezen over lachgas. In beide folders staat uitgelegd wat lachgas is, hoe het gebruikt kan worden, en wat de effecten en risico’s zijn.

 

De folder voor ouders kan bijvoorbeeld via de nieuwsbrief van school verstuurd worden. In de folder staan tips voor ouders om het gesprek aan te gaan met hun kind over lachgas. Je kunt als ouder niet altijd weten of je kind lachgas gebruikt, toch kun je hier invloed op uitoefenen door je standpunt hierover duidelijk te maken en regels te stellen.

 

De folder voor docenten kan door via de zorgcoördinator of leerjaarcoördinator worden verspreid onder docenten. Omdat het merendeel van de leerlingen geen lachgas gebruikt is het niet zinvol om klassikaal aandacht te besteden aan lachgas. In de folder staat wat je wel als docent kunt doen om het gebruik van lachgas tegen te gaan.