Nieuwe ronde Ondersteuningsaanbod Gezonde School

05-03-2019

Vanaf maandag 4 maart t/m donderdag 18 april kunnen scholen zich inschrijven voor het Ondersteuningsaanbod Gezonde School. Het Ondersteuningsaanbod geeft uw school een steuntje in de rug om te werken aan Gezonde School.

 

Voor het schooljaar 2019-2020 kunnen 550 schoollocaties uit het po, vo en mbo Ondersteuningsaanbod aanvragen. De ondersteuning bestaat uit een financiële bijdrage van €3000, scholing en begeleiding en advies van een adviseur van de GGD.

 

Welke scholen maken de meeste kans op ondersteuning?

  • basisscholen die zich bevinden in aandachtswijken (lage sociaaleconomische status, waarbij we de gewichtenregeling hanteren) en scholen voor speciaal onderwijs;
  • scholen voor (voortgezet) speciaal onderwijs en praktijkonderwijs;
  • vmbo scholen basis- en kaderberoepsgericht;
  • mbo scholen met aanvragen voor entree- en niveau 2 opleidingen;
  • scholen die geen toekenning hebben gekregen in ronde 2018;
  • scholen die kiezen voor het thema Voeding.

Hoe ziet de planning eruit?

  • Scholen kunnen zich van maandag 4 maart tot en met donderdag 18 april 2019 registreren en aanmelden voor het Ondersteuningsaanbod.
  • De toekenning vindt plaats in mei, zodat de school tijdig een Gezonde School-coördinator kan aanwijzen en één of meer Gezonde School-thema’s kan opnemen in het schoolwerkplan en jaarplan voor het volgende schooljaar.
  • De door de school aangewezen Gezonde School-coördinator neemt in het in het schooljaar 2019-2020 deel aan het scholingsaanbod Gezonde School.
  • Scholen die in mei 2019 ondersteuning toegekend krijgen voor ronde 2019, kunnen een factuur indienen vanaf 1 januari 2020 tot 30 september 2020.

Inschrijven en meer informatie

Inschrijven voor het ondersteuningsaanbod kan hier

Meer informatie over het ondersteuningsaanbod leest u hier.