Werkt u mee aan een effectief anti-pestprogramma voor het voortgezet onderwijs?!

12-04-2019

De Rijksuniversiteit Groningen gaat in de periode van 2019-2021 samen met middelbare scholen een anti-pestprogramma ontwikkelen voor het bevorderen van een fijne groep en het tegengaan van pesten. Het komende schooljaar (2019-2020) kunnen middelbare scholen meedoen aan een pilot om het programma uit te proberen. Meer informatie staat op de website: www.nro-vo.nl.

 

Wat doen scholen die het programma testen?

Pilotscholen werken in het schooljaar 2019-2020 als eerste met het programma en kijken kritisch naar de opzet. Dit is een belangrijke stap in de verdere verfijning van het lesmateriaal. Het is gebruikelijk bij wetenschappelijk onderzoek om een pilot te doen om te onderzoeken of het programma in de praktijk loopt zoals gepland. Daarom wordt er feedback gevraagd van docenten.

Programma in het kort:

Alle activiteiten binnen het programma worden uitgevoerd binnen vijf thema’s die starten na elke vakantie (na de zomervakantie; herfstvakantie; kerstvakantie; voorjaarsvakantie; meivakantie). Thema’s zijn bijvoorbeeld ‘interactie binnen de groep’ en ‘diversiteit’.

 

  • Het programma is vooralsnog zo opgezet dat de mentor twee mentorlessen (van 45-50 minuten) besteedt aan elk thema met behulp van de aangeleverde themalessen. Daarnaast voert de mentor in elke periode nog twee kortere thematische activiteiten uit (ongeveer een kwartier per keer) met de mentorklas. Ook hiervoor krijgen docenten materiaal aangeleverd. Zij kunnen kiezen tussen verschillende lesvormen die bij hen en de klas passen. 
  • Naast het mentoraat werkt een van tevoren bepaalde sectie (bijvoorbeeld sectie ‘talen’) één keer per jaar mee aan het thema. Dit doet de vakgroep door gebruik te maken van coöperatieve werkvormen die ondersteunend zijn aan het thema en die een link hebben met de lesstof. 
Mentoren en docenten worden gevraagd om kritische feedback op het materiaal bij te houden. Docenten delen en bespreken deze feedback tijdens vier ingeplande evaluatiemomenten per jaar.