Door gedrags- en schoolregels, doelen, maatregelen en activiteiten, op te nemen in het gezondheidsbeleid, het curriculum en de jaarplanning, zorg je ervoor dat aandacht voor gezondheid en een gezonde leefstijl wordt geborgd. Zo krijgen de gekozen gezondheidsthema’s structureel aandacht, krijgen activiteiten en maatregelen een vaste plek in de school en is het voor iedereen helder wat de school belangrijk vindt. Dit zijn bijvoorbeeld de gekozen maatregelen en activiteiten binnen de andere pijlers: educatie, omgeving, ouders en signalering. Een voorbeeld hiervan zijn regels rondom het gebruik van alcohol op een studiereis of schoolfeest (pijler omgeving). Wanneer dit helder is vastgelegd, kan er beter gehandhaafd worden. Ook is het belangrijk dat taken en verantwoordelijkheden zijn vastgelegd en dat het schoolteam, ouders en leerlingen betrokken worden bij de beleidsvorming. Dit zorgt voor een breed gedragen beleid.

Selecteer een thema voor meer informatie