Bewegen en sport is essentieel voor de fysieke gezondheid en zelfontplooiing van leerlingen. Er is steeds meer bewijs dat fysieke activiteit ook het cognitief functioneren en de schoolprestaties positief beïnvloedt. Daarnaast draagt het stimuleren van bewegen bij aan een beter schoolklimaat en minder schooluitval. Het is daarom van belang om als school in te zetten op het stimuleren van sport en bewegen.

Wat kan uw school doen? Stimuleer een actieve leefstijl bij de leerlingen. Het is belangrijk om als school voldoende en kwalitatief goede lessen lichamelijke opvoeding aan te bieden. Ook kan uw school inzetten op een gevarieerd sport- en beweegaanbod op en rondom school. Dit kan in samenwerking met lokale sportaanbieders. De docent lichamelijke opvoeding heeft een belangrijke rol bij het signaleren van leerlingen die extra ondersteuning of stimulans nodig hebben, zoals inactieve leerlingen. Verder is het advies om ouders te betrekken. Laat ze meedenken over het beleid, helpen bij een sportdag en geef hen informatie over hoe zij gezond beweeggedrag kunnen bevorderen.

Gezonde School-scan Zien hoe uw school ervoor staat? Vul hier online de Gezonde School-scan in om meteen de uitslag te zien, of bekijk hier de pdf: Gezonde School-scan Bewegen en sport

Aan de slag? Kies een pijler