Hoeveel moeten jongeren bewegen?

Jongeren moeten minimaal 1 uur per dag matig intensief te bewegen. Onder matig intensief bewegen verstaan we bijvoorbeeld lopen of fietsen waarbij de hartslag verhoogt en de ademhaling versnelt. Daarnaast is het belangrijk om minstens driemaal per week spier- en botversterkende activiteiten te doen. Denk daarbij aan krachttraining, traplopen, hardlopen of zwemmen. Dit is de minimale hoeveelheid beweging, meer bewegen is altijd beter! Tot slot: voorkom te veel stilzitten.

 

Wat zijn effecten van bewegen en sport op leerprestaties?

Er zijn aanwijzingen dat bewegen een positief effect heeft op leerprestaties. Hoe deze relatie precies in elkaar steekt wordt nog onderzocht. Bekend is dat sport en bewegen een positief effect hebben op de hersenstructuur, hersenfuncties, beweegvaardigheden en de fysieke fitheid. Deze factoren zijn van belang om goed te kunnen leren en presteren.

 

Hoe laten we onze leerlingen meer bewegen?

Een gemakkelijke manier om leerlingen gedurende de dag in beweging te krijgen, is door bij het wisselen van les ook van lokaal te wisselen. Zo komen de leerlingen ieder uur in beweging en zitten ze met nieuwe energie in de les. Ook kan uw school naast de gymles op meer momenten beweegactiviteiten aanbieden. Dit kan bijvoorbeeld voor of na schooltijd, maar ook in de pauzes. Verder is een beweegvriendelijke buitenruimte belangrijk om leerlingen in beweging te krijgen. Uw school kan in de kantine op aantrekkelijke plekken statafels plaatsen in plaats van gewone tafels.

 

Moeten we jongens en meisjes een apart beweegaanbod bieden?

Nee, dit is niet nodig. Het is vooral belangrijk dat uw school een groot en divers beweegaanbod biedt waaruit leerlingen kunnen kiezen. Het aanbod moet bestaan uit competitieve en niet-competitieve activiteiten. Zo sluit uw school aan bij de wensen van jongens én meisjes. Jongens kunnen over het algemeen competitiever, agressiever en wilder zijn. Maar dit geldt niet voor alle leerlingen. Om iedereen te activeren is het vooral belangrijk dat leerlingen plezier beleven aan de activiteiten.

 

Wat is de relatie van bewegen met overgewicht?

Te weinig beweging kan bijdragen aan het ontstaan van overgewicht. Te zware jongeren kunnen last krijgen van gewrichtsklachten en diabetes. Daarnaast hebben jongeren met overgewicht meer kans op psychosociale problemen door stigmatisering, pestgedrag en een negatief zelfbeeld. Ook slechtere leerprestaties zijn gerelateerd aan overgewicht.

 

Bij ons op school komt veel overgewicht voor, wat kan ik doen?

Het is belangrijk om op schoolniveau aandacht te besteden aan beweeg- en sportgedrag van de leerlingen. De adviseur Gezondheid en Leefstijl van de GGD Amsterdam kan u hierin ondersteunen. Voor een structurele aanpak is het belangrijk dat de school zich richt op alle pijlers van het Gezonde School thema bewegen en sport: signaleren, educatie, omgeving en beleid. Als u zich zorgen maakt om een individuele leerling kunt u dit bespreken met de leerling en eventueel doorverwijzen naar de jeugdverpleegkundige of jeugdarts. Zij kunnen leerlingen de juiste ondersteuning bieden en hulp inschakelen als dat nodig is.

Op deze pagina

Meer informatie

Meer informatie