Cijfers Amsterdam en Amstelland

Lopen/fietsen naar school

In de regio Amsterdam-Amstelland gaat bijna driekwart van de jongeren op het voortgezet onderwijs (73%) minstens 4 dagen per week lopend of fietsend naar school. Jongeren in Amstelland (88%) gaan vaker lopend of fietsend naar school dan jongeren in Amsterdam (69%). Ook havo/vwo-leerlingen (83%) gaan vaker lopend of fietsend naar school dan vmbo-leerlingen (59%). Daarnaast gaan 2e klassers (75%) vaker lopend of fietsend naar school dan 4e klassers (71%) en jongens (77%) vaker dan meisjes (70%).

 

Actief sporten

Minder dan de helft van de jongeren (41%) in de regio Amsterdam-Amstelland sport gemiddeld 1 uur per dag. Jongeren in Amstelland (48%) sporten vaker dagelijks dan jongeren in Amsterdam (39%). Havo/vwo-leerlingen (43%) sporten vaker actief dan vmbo-leerlingen (39%). Daarnaast sporten 2e klassers (43%) vaker actief dan 4e klassers (39%) en jongens (54%) vaker dan meisjes (28%).


Beeldschermtijd

Bijna driekwart van de jongeren (74%) in de regio Amsterdam-Amstelland brengt buiten school minimaal 2 uur per dag voor de TV of achter de computer door. Jongeren in Amsterdam (75%) hebben vaker meer beeldschermtijd dan jongeren in Amstelland (73%). Dit geldt ook vaker voor vmbo-leerlingen (77%) dan voor havo/vwo-leerlingen (72%). Daarnaast zitten 4e klassers (76%) vaker minimaal 2 uur per dag voor de TV of achter de computer dan 2e klassers (73%) en meisjes (76%) vaker dan jongens (72%).

 

Beweeg- en sportgedrag van jongeren in de regio Amsterdam-Amstelland naar opleidingsniveau (%)


Bron: Jij en Je Gezondheid, 2017-2018

Voor meer cijfers zie: GGD Gezondheid in Beeld

 

Cijfers Landelijk

Vergelijkbare landelijke cijfers zijn niet beschikbaar.