Op deze pagina

Wat zegt de wet?

Wat zegt de wet?

Wat zegt de wet?

Scholen zijn verplicht om in elk leerjaar en gespreid over de weken in het schooljaar lichamelijke opvoeding te geven. Daarnaast moet er aan inhoudelijke eisen worden voldaan op het gebied van kwaliteit, intensiteit en variëteit. Deze eisen zijn beschreven in kerndoelen en examenprogramma’s.

 

Er is geen wettelijk minimum voor een absoluut aantal uren lichamelijke opvoeding dat op het voortgezet onderwijs moet worden gegeven. Als richtlijn adviseert de onderwijsinspectie gemiddeld het volgende aantal uren lichamelijke opvoeding per week: 2,5 lesuren voor vmbo, 2,2 lesuren voor havo en 2 lesuren voor vwo.