Genotmiddelen verstoren de ontwikkeling van jongeren. Ze hebben schadelijke effecten, zowel op korte als op lange termijn. Alcohol- en cannabisgebruik leiden tot slechtere schoolprestaties, verzuim en soms zelfs schooluitval. Door te roken krijgen jongeren een slechtere conditie. Daarom is het belangrijk dat scholen ervoor zorgen dat hun leerlingen op school niet in aanraking komen met alcohol, tabak of drugs. Dit helpt om het gebruik van genotmiddelen zo lang mogelijk uit te stellen.

 

Wat kan uw school doen?

Uw school kan een belangrijke bijdrage leveren aan het uitstellen van de leeftijd waarop uw leerlingen beginnen met roken en alcohol drinken. Dit kunt u doen door als school middelenvrij te zijn en een helder genotmiddelenbeleid te voeren. Denk aan een rookvrij schoolterrein en alcoholvrije schoolfeesten en schoolreizen. Verder kunt u voorlichting aanbieden aan uw leerlingen, en hun ouders ondersteunen bij het stellen van regels. Ten slotte heeft uw gehele schoolteam een belangrijke rol in het actief opsporen van jongeren met problematisch middelengebruik en het inschakelen van de juiste hulp. De pijlers geven inzicht in wat u nog meer kunt doen. Uw adviseur Gezondheid en Leefstijl van de GGD biedt daarbij ondersteuning en advies.

Preventiescan
Zien hoe uw school ervoor staat? Vul hier online de preventiescan in om meteen de uitslag te zien.

Aan de slag? Kies een pijler