De cijfers voor roken en alcoholgebruik onder jongeren in de regio Amsterdam-Amstelland zijn over het algemeen lager dan de landelijke cijfers. Dit is grotendeels te verklaren doordat in Amsterdam relatief veel jongeren een migratieachtergrond hebben. Van hen is bekend dat zij minder genotmiddelen gebruiken, of in elk geval dat minder vaak invullen in vragenlijsten.

De cijfers voor roken en alcoholgebruik onder jongeren in de regio Amsterdam-Amstelland zijn over het algemeen lager dan de landelijke cijfers. Dit is grotendeels te verklaren doordat in Amsterdam relatief veel jongeren een migratieachtergrond hebben. Van hen is bekend dat zij minder genotmiddelen gebruiken, of in elk geval dat minder vaak invullen in vragenlijsten.

 

Roken

Steeds minder jongeren hebben ervaring met roken. Waar in de jaren ’90 nog meer dan de helft van de jongeren op het voortgezet onderwijs ooit had gerookt, blijkt uit het landelijke Peilstationsonderzoek dat dit percentage in 2015 is gedaald naar 23%. In de regio Amsterdam-Amstelland heeft 14% van de jongeren ooit gerookt. Ook het aandeel jongeren dat maandelijks rookt ligt landelijk hoger dan in Amsterdam-Amstelland: 11% versus 4%. Wie roken er vaker? Jongeren uit Amstelland doen dit vaker dan jongeren uit Amsterdam en jongeren uit de 4e klas vaker dan jongeren uit de 2e klas. Er zijn geen verschillen naar geslacht en opleidingsniveau.

 

Een opvallende bevinding uit het Peilstationsonderzoek is dat in 2015 méér jongeren een e-sigaret of shisha-pen hebben gebruikt (34%) dan een gewone sigaret (23%).

 

Alcohol

Jongeren beginnen op steeds latere leeftijd met het drinken van alcohol. Toch blijkt uit het landelijke Peilstationsonderzoek dat 45% van de jongeren op het voortgezet onderwijs ooit alcohol gedronken heeft. In de regio Amsterdam-Amstelland heeft 34% van de jongeren ooit alcohol gedronken. Ook het aandeel jongeren dat maandelijks drinkt en afgelopen maand heeft binge gedronken (minimaal 5 drankjes op één gelegenheid) ligt landelijk hoger dan in Amsterdam-Amstelland: 26% versus 8% voor maandelijks drinken en 18% versus 3% voor recent binge drinken. Wie drinken er vaker alcohol? Jongeren uit Amstelland, havo/vwo-leerlingen, jongens en jongeren uit de 4e klas doen dit vaker dan jongeren uit Amsterdam, vmbo-leerlingen, meisjes en jongeren uit de 2e klas.

 


Er zijn grote verschillen in het aandeel 4e klas jongeren dat ooit alcohol heeft gedronken naar de 22 Amsterdamse gebieden. Waar in Geuzenveld-Slotermeer 14% van de 4e klas jongeren wel eens alcohol heeft gedronken, ligt dit percentage op 68% in Oud-Zuid.

 

Voor Amsterdamse jongeren uit de 5e en 6e klas liggen de cijfers aanzienlijk hoger: 76% heeft ooit alcohol gedronken, 60% deed dit de afgelopen maand en 45% heeft de afgelopen maand binge gedronken. Deze cijfers verschillen niet significant van de landelijke cijfers.

 

Cannabis

Na een piek halverwege de jaren ’90 laat het gebruik van cannabis door jongeren een gestaag dalende trend zien. Uit het landelijke Peilstationsonderzoek blijkt dat in 2015 10% van de jongeren op het voortgezet onderwijs ooit cannabis heeft gerookt. In de regio Amsterdam-Amstelland geldt dit ook voor 10% van de jongeren. Het aandeel jongeren dat maandelijks cannabis gebruikt ligt landelijk (5%) iets hoger dan in de regio Amsterdam-Amstelland (3%). Wie gebruiken er vaker cannabis? Jongeren uit de 4e klas, jongens en havo/vwo-leerlingen doen dit vaker dan jongeren uit de 2e klas, meisjes en vmbo-leerlingen. Er zijn geen verschillen tussen jongeren uit Amsterdam en Amstelland.

 

Voor Amsterdamse jongeren uit de 5e en 6e klas liggen de cijfers aanzienlijk hoger: 51% heeft ooit cannabis gerookt en 24% deed dit de afgelopen maand. Deze cijfers zijn hoger dan de landelijke cijfers.

 

Waterpijp

De laatste jaren is het roken van waterpijp in opmars. Uit het landelijke Peilstationsonderzoek blijkt dat 23% van de jongeren op het voortgezet onderwijs ooit waterpijp heeft gerookt. In de regio Amsterdam-Amstelland heeft 15% van de jongeren ooit waterpijp gerookt. Het aandeel jongeren dat maandelijks waterpijp rookt ligt landelijk hoger dan in de regio Amsterdam-Amstelland: 7% versus 2%. Wie roken er vaker waterpijp? Jongeren uit Amsterdam, vmbo-leerlingen, jongeren uit de 4e klas en jongens doen dit vaker dan jongeren uit Amstelland, havo/vwo-leerlingen, jongeren uit de 2e klas en meisjes.

 

XTC

XTC is de harddrug die het vaakst ooit in het leven is gebruikt door jongeren op het voortgezet onderwijs. Uit het landelijke Peilstationsonderzoek blijkt dat 1,9% van de jongeren op het voortgezet onderwijs ooit XTC heeft gebruikt. In de regio Amsterdam-Amstelland heeft 0,6% van de jongeren ooit XTC gebruikt. Dit geldt vaker voor jongeren uit de 4e klas dan voor jongeren uit de 2e klas. Het aandeel jongeren dat maandelijks XTC gebruikt ligt landelijk 0p 0,6%; maandelijks gebruik van XTC komt onder jongeren in de regio Amsterdam-Amstelland nauwelijks voor.

 

Voor Amsterdamse jongeren uit de 5e en 6e klas liggen de cijfers aanzienlijk hoger: 15% heeft ooit XTC gebruikt en 4% deed dit de afgelopen maand. Deze cijfers zijn hoger dan de landelijke cijfers.

Gebruik naar middelBron: Jij en Je Gezondheid, 2017-2018

Voor meer cijfers zie: GGD Gezondheid in Beeld

Lachgas

Uit het landelijke Peilstationsonderzoek blijkt dat 8% van de jongeren op het voortgezet onderwijs ooit lachgas heeft gebruikt. 2% van de jongeren heeft dit de afgelopen maand gedaan. Cijfers van jongeren in de regio Amsterdam-Amstelland over lachgas zijn nog niet beschikbaar.