Op deze pagina

Wat zegt de wet?

Wat zegt de wet?

Roken

Tot 18 jaar mogen jongeren geen tabak kopen. Het is echter niet verboden om te roken of tabak op zak te hebben. Scholen zijn niet verplicht om een rookruimte in te richten. Vanaf 1 augustus 2020 wordt het verboden om te roken op schoolterreinen. Regels over roken en tabak staan in de Tabakswet

 

Alcohol

Sinds 2014 mogen jongeren onder de 18 jaar geen alcoholhoudende drank kopen. Ook mogen jongeren onder de 18 jaar geen alcoholhoudende drank bij zich hebben in openbare ruimtes, zoals op straat, in parken, bij evenementen, in stationshallen en in parkeergarages. Jongeren onder de 18 jaar zijn strafbaar als ze op deze plaatsen wel alcohol bij zich hebben en riskeren een geldboete. Regels over alcohol staan in de Drank- en Horecawet.

 

Cannabis

Jongeren onder de 18 jaar hebben geen toegang tot coffeeshops. Coffeeshops moeten minimaal 350 meter van scholen zijn gevestigd. Dit is geregeld in de Opiumwet. Deze wet maakt een onderscheid tussen harddrugs en softdrugs. Cannabisproducten zijn softdrugs. Ten aanzien van coffeeshops is het gedoogbeleid van de overheid de laatste jaren verscherpt. Zo is het verboden om reclame te maken en hebben coffeeshops een verplichte ledenlijst.

 

E-sigaret en waterpijp

Vanaf 2016 gelden er strengere regels voor de verkoop van de e-sigaret. Zo is er een leeftijdsgrens van 18 jaar ingesteld. De e-sigaret blijft wel toegestaan. De regelgeving is bedoeld om ervoor te zorgen dat e-sigaretten in de winkel veilig zijn. Daarnaast heeft de regelgeving als doel jongeren te ontmoedigen om te beginnen met roken, door de etiketten en reclame aan banden te leggen. De waterpijp valt onder de Tabakswet. Voor het gebruik van de waterpijp gelden grotendeels dezelfde wetten als voor sigaretten.

 

XTC

Het is verboden om XTC te bezitten, te kopen, te verkopen en te produceren. Het bezit van een kleine hoeveelheid XTC wordt in de praktijk gedoogd. Bij festivals en dance-events wordt XTC vaak wel actief opgespoord en er volgen juridische stappen wanneer i remand XTC in zijn bezit heeft.

 

Meer lezen over het thema  Roken, alcohol- en drugspreventie?

Kijk hier om meer te weten te komen over de effecten en risico’s van roken, alcohol, cannabis, waterpijp, e-sigaret, shisha-pen en XTC. Daarnaast staan de cijfers op een rijtje: hoeveel gebruiken jongeren, en op welke leeftijd? Is dat anders dan vroeger?