De pijler educatie gaat over het aanbieden van lessen, informatie of een voorlichting over gezondheid en leefstijl. Dat kan gegeven worden door eigen docenten of mentoren, of bijvoorbeeld door een gastdocent. Een school kan hiervoor gebruik maken van (erkende) educatieprogramma’s voor de thema’s van Gezonde School. Bijvoorbeeld de lessen uit het lespakket Lang Leve de Liefde, een bewezen effectieve methode om het thema relaties en seksualteit bespreekbaar te maken. Het gaat niet alleen om het vergroten van kennis van leerlingen, maar ook om het aanleren van vaardigheden, en het stimuleren van een positieve houding over gezondheid en een gezonde leefstijl. Het is belangrijk dat de lessen door de school in het curriculum zijn vastgelegd en dat docenten zijn getraind op het thema of het specifieke lespakket. Bij voorkeur is er per thema een doorlopende leerlijn. Een school kan er ook voor kiezen om een eigen leerplan op te zetten, waarbij alle belangrijke competenties in de lessen aan bod komen.

Selecteer een thema voor meer informatie