Een veilige online sfeer op school is belangrijk voor leerlingen en docenten. Maak afspraken met leerlingen en collega’s omtrent mediagebruik en de grenzen. Heeft uw school (gedrags)regels en is iedereen daarvan op de hoogte? Geef ook als docent zelf het goede voorbeeld, door bijvoorbeeld tijdens de lessen je eigen mobiel weg te leggen.

Wat kan de school doen?

Creëer een veilige sfeer op school
De school heeft voldoende aandacht voor een veilige (online) sfeer op school. Dit houdt onder andere in dat er actieve communicatie is over houding en gedrag ten aanzien van social media. Leerkrachten en leerlingen kunnen samen afspraken maken over hoe ze met elkaar willen omgaan en wat wel en niet wordt toegestaan, ook online. Zie hiervoor ook het thema Welbevinden en sociale veiligheid.

 

Practice what you preach

Schoolmedewerkers houden zich aan de schoolregels en geven hiermee het goede voorbeeld. Uitgangspunt hierbij is dat docenten weten hoe zij verstandig omgaan met hun digitale gedrag op social media. Dit wijkt niet af van het real life gedrag binnen de school.
                                                                                                                                              
Ouders informeren over opvoeding
                                                                         
Ouders ontvangen jaarlijks informatie over hoe zij mediawijsheid van hun kinderen kunnen bevorderen. Dit kan bijvoorbeeld tijdens een bijeenkomst over social media en de rol van ouders in de opvoeding van pubers.

Bekijk hier de factsheets voor meer informatie:
-Zie factsheet media in het gezin
-Zie tipsheet mediagebruik 13-18 jaar voor ouders
-Zie tipsheet risico's mediagebruik

Ouders hebben regelmatig vragen over mediagebruik van hun kinderen. De school kan een ouderavond organiseren waarin ouders informatie krijgen hoe school aan dit thema werkt. Ouders krijgen door de informatie meer vertrouwen in de mediaopvoeding.

 

Uw school kan zelf de themabijeenkomst invullen of een andere organisatie uitnodigen. Belangrijk is om eerst helder te krijgen waar de behoefte ligt. Bijvoorbeeld de aanpak van cyberpesten of het thema huiswerk afkrijgen. Ook het vaststellen van een helder doel is belangrijk. Walt wil je als school bereiken met de ouderbijeenkomst en wat wil je dat de ouders mee naar huis nemen? Kijk voor meer tips op: Checklist Ouderbijeenkomst Kind en media

Welke programma's?

Bureau Jeugd & Media - diverse ouderavonden

Leerjaar: alle leerjaren

Niveau: alle niveaus

Duur: 1 avond

Kosten: € 465,- (plus BTW en reiskosten)

Thema’s:  algemene mediaopvoeding, seks en de media, (whatsApp)groepsdruk en cyberpesten, gamen en gameverslaving, sociale media en focus op huiswerk.

 

Bureau Jeugd & Media organiseert diverse ouderavonden (met en zonder theater) over verschillende thema's die te maken hebben met sociale media en opvoeding. Voor informatie over een specifiek thema kan contact worden opgenomen met Bureau Jeugd & Media.

 

Ouderavond Like Me en Ouderavond Log In

Leerjaar: ouders van leerlingen in alle leerjaren

Niveau: ouders van leerlingen van alle niveaus

Duur: 90 minuten, inclusief interactief gesprek

Kosten:: op aanvraag

Thema’s:  sociale media , focus op pesten en/of gamen

Tijdens de ouderavond gaat theatergroep PlayBack met ouders in gesprek over internetgebruik, sociale netwerken en verleidingen op internet of de invloed van social media op pestgedrag. Twee acteurs en een gespreksleider schetsen via korte scènes een confronterend en hilarisch beeld van hoe het er bij veel gezinnen thuis aan toe gaat. Daarbij wordt gebruik gemaakt van ‘terugspeeltheater’, een techniek waarbij scènes opnieuw gespeeld worden en ouders elkaar tips geven voor een goed gesprek met hun kind.

Websites voor ouders:


Filmpjes voor ouders