Op deze pagina

Wat zegt de wet?

Wat zegt de wet?

Wet sociale veiligheid op school

 

Sinds 2015 is er de 'Wet sociale veiligheid op school'. Dit betekent dat schoolbesturen verplicht zijn om zich in te spannen voor een sociaal-veilige schoolomgeving.

Wat moeten scholen doen?

-          Preventieve maatregelen nemen, zoals lessen over mediawijsheid en een antipestprogramma.

-          Problematisch gebruik tijdig signaleren.

-          Weten hoe te handelen bij incidenten.

-          Handelen bij incidenten.