De inrichting van de omgeving heeft invloed op hoe je je gedraagt en voelt. Deze pijler richt zich dan ook op maatregelen en activiteiten in de schoolomgeving die een gezonde ontwikkeling en leefstijl van leerlingen stimuleren. De school is verantwoordelijk voor een veilige omgeving voor leerlingen en medewerkers. Denk bijvoorbeeld aan verlichting in een donker fietsenhok en internetfilters op de computers. Maar ook het stellen van een gezonde leefstijl als de norm heeft invloed op gedrag, zoals gebeurt bij een rookvrij schoolterrein. Daarbij hebben docenten en andere medewerkers binnen school een voorbeeldfunctie, en een rol in het toezicht. Het is bekend dat leerlingen gezondere keuzes maken als een school ervoor zorgt dat de gezonde keuze de makkelijke keuze is. Het inrichten van een gezonde schoolkantine bijvoorbeeld, helpt leerlingen bewust en onbewust gezond te eten.

Selecteer een thema voor meer informatie