Ouders spelen een cruciale rol in gezondheid en de ontwikkeling van een gezonde leefstijl van hun kinderen. Idealiter werken school en ouders hierin samen, en vormen zij een pedagogisch en educatief partnerschap. Het is dus belangrijk om ouders te betrekken bij de Gezonde School, bij de gezondheidsthema’s waar de school voor kiest, bij het voorbereiden en uitvoeren van Gezonde School actriviteiten en het opstellen van gezondheidsbeleid. De school is een goede plek om ouders te informeren over het belang van een gezonde leefstijl, en te ondersteunen en adviseren bij lastige situaties. Hoe kun je als ouder je puber ondersteunen bij keuzes als het gaat om bijvoorbeeld uitgaan, alcohol, of social media gebruik? Hoe stel je regels op, en hoe zorg je dat je kind zich daaraan houdt? Een school kan bijvoorbeeld een ouderavond organiseren rondom deze thema’s met interactief theater. De school kan ouders betrekken via de ouderraad, nieuwsbrieven, of informatie op de website. In sommige lespakketten zit een oudercomponent verwerkt, waarbij leerlingen als huiswerk bijvoorbeeld een ouder interviewen. Ouders op deze manier betrekken bij de gezondheid van hun kinderen draagt bij aan een Gezonde School met gezonde leerlingen!

Selecteer een thema voor meer informatie