Veel leerlingen krijgen thuis geen juiste informatie over seksualiteit. Het is daarom cruciaal dat alle leerlingen op school voorlichting krijgen. Aangeraden wordt om met relationele en seksuele vorming te starten voordat de leerlingen seksueel actief zijn. We weten uit onderzoek dat leerlingen dan betere keuzes maken en de eerste keer uitstellen. Leerlingen geven zelf aan dat ze graag seksuele voorlichting op school krijgen. Sinds 2012 zijn scholen verplicht om aandacht te besteden aan seksualiteit en seksuele diversiteit. Deze thema's zijn opgenomen in de kerndoelen van het voortgezet onderwijs.

Wat kan uw school doen? U kunt als school op verschillende manieren bijdragen aan een gezonde seksuele ontwikkeling van uw leerlingen. Bijvoorbeeld door relationele en seksuele vorming te geven die over meer gaat dan alleen de biologische kant van seks: ook seksuele weerbaarheid, het aangeven van wensen en grenzen en aandacht voor seksuele diversiteit zijn belangrijk. Daarnaast kunt u ervoor zorgen dat medewerkers seksueel grensoverschijdend gedrag kunnen herkennen en hier adequaat op kunnen reageren. Zo kan er bijvoorbeeld een workshop worden gegeven over omgaan met homonegatief gedrag in de klas. Wat een school nog meer kan doen: ouders betrekken door informatie te geven, een vertrouwenspersoon aanstellen die bekend is bij alle leerlingen, en zorgen voor een veilige schoolomgeving.

Preventiescan
Zien hoe uw school ervoor staat? Vul hier online de preventiescan in om meteen de uitslag te zien.

Aan de slag? Kies een pijler