Het is cruciaal dat alle leerlingen op school voorlichting krijgen over relaties en seksualiteit. Vooral voordat ze seksueel actief worden. Veel leerlingen krijgen thuis weinig of geen juiste informatie over seksualiteit omdat ouders het een lastig onderwerp vinden om met hun kind te bespreken. Als een school geen voorlichting geeft, kan het zijn dat leerlingen hun informatie via het internet of via hun vrienden verkrijgen. Die informatie is niet altijd betrouwbaar, leerlingen krijgen makkelijk een verdraaid beeld van seksualiteit. Als school kun je bijdragen aan een gezonde seksuele ontwikkeling, met aandacht voor de positieve kant: prettige, gelijkwaardige en respectvolle relaties kunnen aangaan.

Relationele en seksuele vorming gaat dus ook over omgaan met elkaar. Op school kunnen jongeren met elkaar in gesprek gaan. Bijvoorbeeld over wensen en grenzen en over seksuele diversiteit. Zo leren leerlingen dat er verschillende opvattingen bestaan en leren ze hun eigen mening te vormen. Jongeren die goede seksuele voorlichting hebben gehad, overwegen hun keuzes beter. Daardoor beginnen ze later aan seks, doen ze het vaker veilig en is er een grotere kans dat hun relaties en seksuele ervaringen prettig zijn.


Leerlingen geven zelf aan dat ze graag seksuele voorlichting op school krijgen. Ook het overgrote deel van de ouders wil dat hun kind op school seksuele voorlichting krijgt. Sinds 2012 zijn scholen verplicht om aandacht te besteden aan seksualiteit en seksuele diversiteit. Deze thema's zijn opgenomen in de kerndoelen van het voortgezet onderwijs.

 

Wat kan uw school doen? U kunt als school op verschillende manieren bijdragen aan een gezonde seksuele ontwikkeling van uw leerlingen. Dit kan bijvoorbeeld door relationele en seksuele vorming te geven die gaat over meer dan alleen de biologische kant van seks. Seksuele weerbaarheid, het aangeven van wensen en grenzen en aandacht voor seksuele diversiteit zijn hierbij belangrijk. Daarnaast kunt u ervoor zorgen dat medewerkers seksueel grensoverschrijdend gedrag kunnen herkennen en hier adequaat op kunnen reageren. Zo kan er bijvoorbeeld een workshop worden gegeven over omgaan met homonegatief gedrag in de klas.

 

School kan ouders bij het thema betrekken door informatie te geven. Ouders en school zijn samen verantwoordelijk voor de relationele en seksuele vorming. Veel ouders vinden dit lastig en weten niet hoe ze dit moeten aanpakken. De school kan ouders hierin ondersteunen. Ouders stellen het op prijs als ze van school informatie krijgen zodat ze ook thuis kunnen praten over relaties en seksualiteit. Ook kunt uw school een vertrouwenspersoon aanstellen die bekend is bij alle leerlingen en ouders en u kunt zorgen voor een veilige schoolomgeving.


Gezonde School-scan
Zien hoe uw school ervoor staat? Vul hier online de Gezonde School-scan in om meteen de uitslag te zien, of bekijk hier de pdf.

Aan de slag? Kies een pijler