Cijfers Amsterdam en landelijk

Seksueel actief

In de regio Amsterdam-Amstelland is 7% van de jongeren seksueel actief. Jongeren uit de 4e klas (12%) hebben vaker ooit geslachtsgemeenschap gehad dan jongeren uit de 2e klas (2%). Dit geldt ook vaker voor vmbo-leerlingen (8%) dan voor havo/vwo-leerlingen (6%), vaker voor jongeren uit Amstelland (7%) dan uit Amsterdam (6%), en ook vaker voor jongens (8%) dan voor meisjes (5%).

 

In onderstaande figuur is te zien dat het aandeel tweede- en vierdeklassers dat seksueel actief is in 2017-2018 lager ligt dan in voorgaande jaren. Dat geldt zowel voor jongeren uit Amsterdam als voor jongeren uit Amstelland. Dit komt overeen met de landelijke trend: jongeren beginnen steeds later met seks.

 

Seksueel actieve jongeren naar leeftijd en regio (%)

 

Uit Seks onder je 25e, een landelijk onderzoek van Rutgers en Soa Aids Nederland naar de seksuele gezondheid van jongeren in Nederland, blijkt dat landelijk 8% van de jongeren van 14-15 jaar wel eens geslachtsgemeenschap heeft gehad. Op de leeftijd van 16-17 jaar is dit 33%. In (zeer) sterk stedelijke gebieden heeft 16% van de jongens en 19% van de meisjes van 12-17 jaar ervaring met geslachtsgemeenschap. De cijfers in Amsterdam-Amstelland liggen lager dan het landelijk gemiddelde voor stedelijke gebieden.

 

Uit Seks onder je 25e weten we ook op welke leeftijd 50% van de jongeren ervaring heeft met geslachtsgemeenschap (mediaan). We weten niet wanneer de andere 50% ervaring zal opdoen. In onderstaande figuur zien we dat jongeren op steeds latere leeftijd beginnen met seks.

 


  

Waarom beginnen jongeren steeds later aan seks? Een belangrijke factor die hierbij een rol speelt is de invloed van social media. Berichtjes naar elkaar zijn zo gestuurd. Daarmee is de drempel om in het echt op iemand af te stappen groter geworden. Daarnaast geven jongeren aan dat ze willen dat de eerste keer speciaal is, met iemand waar je 100% zeker van bent. Er wordt veel benadrukt dat je je eigen keuzes hierin moet maken, en er echt klaar voor moet zijn. Dat legt de lat hoog! Daarnaast is door social media ook erg zichtbaar wat je doet. Jongeren zijn daardoor voorzichtiger met experimenteren, want een foto is zo gemaakt. Met name meisjes zijn bang dat er beelden of informatie over ze online komt. Dat maakt ze extra voorzichtig.

 

Veilig vrijen

Van de seksueel actieve jongeren in de regio Amsterdam-Amstelland heeft 18% het altijd veilig gedaan. Dat wil zeggen dat ze altijd een condoom hebben gebruikt en dat het meisje de laatste keer ook de pil* slikte. 66% van de jongeren heeft óf altijd een condoom gebruikt (maar het meisje was niet aan pil) óf het meisje was aan de pil (maar er is niet altijd een condoom gebruikt). De overige 16% heeft beide voorbehoedsmiddelen niet gebruikt en heeft daarmee dus onveilige seks gehad. Hiermee loopt 82% van de jongeren risico op een seksueel overdraagbare aandoening (soa) en/of zwangerschap. Dit geldt vaker voor jongeren uit Amsterdam (84%) dan voor jongeren uit Amstelland (78%) en ook vaker voor jongens (84%) dan voor meisjes (79%). Er is geen verschil tussen 2e en 4e klassers.


*Onder de categorie “de pil” vallen ook andere anticonceptiemethoden, zoals het spiraaltje.

 

Ongewenste seksuele ervaring

Van de jongeren in de regio Amsterdam-Amstelland heeft 2% wel eens een ongewenste seksuele ervaring gehad. Meisjes (4%) rapporteren vaker gedwongen te zijn tot een seksuele handeling dan jongens (1%). Ook vmbo-leerlingen (3%) zeggen vaker wel eens een ongewenste seksuele ervaring te hebben gehad dan havo/vwo-leerlingen (2%). Er zijn geen verschillen tussen jongeren uit Amsterdam en Amstelland en tussen 2e en 4e klassers.

 

Uit Seks onder je 25e blijkt dat 2% van de jongens en 11% van de meisjes wel eens is gedwongen om seksuele handelingen te verrichten die ze niet wilden. Deze percentages liggen hoger dan die in Amsterdam-Amstelland, maar in dit onderzoek zijn ook oudere jongeren (tot 25 jaar) meegenomen.

 

Homonegativiteit

Uit Seks onder je 25e blijkt dat 3% van de jongens en 2% van de meisjes een negatieve attitude heeft ten aanzien van homoseksualiteit en gender non-conformiteit. Wat vinden jongeren ervan als twee jongens of twee meisjes zoenen op straat? Sinds 2012 is het aantal jongeren dat dit afkeurt gehalveerd, maar nog steeds keurt 25% van de jongens en 13% van de meisjes het af als ze twee jongens zien zoenen. Voor twee zoenende meisjes is er geen verschil tussen de mening van jongens en meisjes: 12% vindt dit niet goed.  Uit de regio Amsterdam-Amstelland zijn geen recente cijfers beschikbaar over homonegativiteit.

 

Op deze website staan de onderzoeksrapporten van Seks onder je 25e. Hier zijn tevens cijfers te vinden van de onderzoeken die op het VSO hebben plaatsgevonden in 2019 en is het gratis online boek ‘103 vragen over jongeren en seks’ te vinden.

 

Bron: Jij en Je Gezondheid, 2017-2018

Voor meer cijfers zie: GGD Gezondheid in Beeld