Een school zou een veilige plek moeten zijn waar respectvol met elkaar wordt omgegaan en ongewenst seksueel gedrag tegengegaan wordt. Door hier actief aan te werken of mee te doen aan landelijke acties zoals Paarse Vrijdag, ontstaat een prettige sfeer waarbij iedereen zichzelf kan zijn, ongeacht afkomst, gender en seksuele oriëntatie.

Wat kan de school doen?

Veilige omgeving: fysieke veiligheid en sociale veiligheid

Sta erbij stil hoe u de schoolomgeving veilig maakt. Door maatregelen te treffen kunt u seksueel onveilige situaties zoveel mogelijk voorkomen. Hierbij kunt u denken aan verlichting in de fietsenstalling en op donkere plekken, toezicht op het schoolplein door schoolmedewerkers, cameratoezicht, condoomautomaten en internetfilters.

 

Behalve aandacht voor de fysieke schoolomgeving is het belangrijk dat uw school voldoende aandacht besteedt aan een veilige sfeer op school, zodat iedereen zichzelf kan zijn ongeacht geslacht en seksuele oriëntatie. De publicatie Seks op school. Werken aan seksuele integriteit in het onderwijs kan dienen ter inspiratie voor het bevorderen van een veilige en open sfeer op school. Er zijn ook programma’s in de vorm van een actie waarbij er zichtbaar aan een open sfeer rondom seksuele diversiteit wordt gewerkt. Denk hierbij aan deelname aan Paarse Vrijdag. Voorafgaand hieraan kunt u ook een docententraining organiseren over hoe om te gaan met homonegativiteit.

 

Handhaven

Schoolmedewerkers zien er op toe dat seksueel onveilige situaties worden voorkomen. Leerlingen worden gecorrigeerd indien school- en gedragsregels in en om de school worden overtreden. Het moet voor iedereen duidelijk zijn wie de regels controleert en welke sancties er zijn.

 

Geef het goede voorbeeld

Uw schoolmedewerkers zullen zich ook aan de school- en gedragsregels moeten houden. Hiermee geven ze het goede voorbeeld, met name rondom LHBT acceptatie. Optreden wanneer er met ‘homo’ gescholden wordt, is hier een voorbeeld van.

 

Ouders voorlichten

Ouders ontvangen jaarlijks informatie over hoe zij gezonde relaties en een gezonde seksuele ontwikkeling van hun kinderen kunnen bevorderen. Dit kan via een ouderbijeenkomst, ouderbrief, ouderportaal of in de schoolgids. Geef bijvoorbeeld relevante achtergrondinformatie over dit thema, besteed aandacht aan de rol van de ouders en geef ouders handvatten om lastige situaties met hun kinderen het hoofd te bieden. Uw adviseur Gezondheid en Leefstijl kan u helpen aan betrouwbare informatie, websites en foldermateriaal over opvoedvaardigheden en relaties en seksualiteit.

 

Websites voor ouders

Doel van onderstaande websites is het ondersteunen van ouders bij de seksuele opvoeding en het bespreekbaar maken van de onderwerpen relaties en seksualiteit:

Informatiefolders voor ouders

Ouderbrieven
De GGD Amsterdam heeft verschillende voorbeelden van ouderbrieven om ouders te informeren dat de school met seksuele voorlichting gaat starten, bekijk ze hier:

 

 

Welke programma's?

Paarse Vrijdag
Leerjaar: alle
Niveau:
 alle 
Duur: 1 dag per jaar (exclusief voorbereidingstijd)
Kosten:
geen
Thema's:
bewustwording, veilig schoolklimaat, LHBT's, tegengaan van homonegativiteit

De actie Paarse Vrijdag is gericht op een homovriendelijker en opener klimaat op school. Alle leerlingen en medewerkers doen mee en laten op Paarse Vrijdag zien dat iedereen in de school recht heeft op een veilig schoolklimaat.

 

Homonegatief gedrag in de klas

Leerjaar: alle
Niveau:
 alle 
Duur: 2 uur 
Kosten:
geen
Thema's:
docententraining, homonegativiteit tegengaan

In deze workshop leren docenten hoe te reageren op homonegatieve uitlatingen van leerlingen. Hoe reageer je als homo als scheldwoord wordt gebruikt, of als een leerling roept dat homoseksualiteit verboden moet zijn? In een interactieve workshop leren docenten hierop adequaat te reageren. De workshop sluit goed aan op Paarse Vrijdag, maar kan het hele jaar gegeven worden. Vraag ernaar bij de adviseur Gezondheid en Leefstijl van de GGD.

Gender and Sexuality Alliance (GSA)

Leerjaar: alle
Niveau:
 alle 
Duur: doorlopend
Kosten:
geen
Thema's: LHBT's, veilig klimaat

Een GSA is een groep hetero-, lesbische-, homoseksuele-, biseksuele- en transgender- (LHBT) leerlingen met steun van het COC, die actie op school onderneemt voor een veiliger klimaat voor LHBT's. Paarse Vrijdag wordt op veel scholen georganiseerd door een GSA. Ze bedenken zelf acties, voeren die uit en doen mee aan nationale acties. Meer informatie is te vinden op de website van GSA.