Op deze pagina

Wat zegt de wet?

Wat zegt de wet?

Wat zegt de wet?

Kerndoelen van het onderwijs

Sinds 2012 zijn het basisonderwijs, voortgezet onderwijs (onderbouw) en speciaal onderwijs verplicht aandacht te besteden aan relationele en seksuele vorming. De overheid wil hiermee seksuele weerbaarheid en respectvol gedrag van leerlingen bevorderen en seksueel grensoverschrijdend gedrag en homonegatief gedrag voorkomen. Lees hier de Kerndoelen seksuele vorming.

 

Meer lezen over het thema relaties en seksualiteit? Klik hier om meer te weten te komen over onder andere de invloed van religie, de mening van ouders over relationele en seksuele vorming op school en bijvoorbeeld de gemiddelde leeftijd waarop jongeren seksueel actief worden.