Vroegtijdig signaleren van gezondheidsproblemen of risicofactoren bij individuele leerlingen is een belangrijke pijler van Gezonde School. Zo krijgen leerlingen die het nodig hebben op tijd de juiste hulp. Het hele schoolteam heeft een rol in het signaleren van problemen bij leerlingen. Zit een leerling niet goed in zijn vel? Maakt een docent zich zorgen om bepaald gedrag of zijn er andere signalen? Dan is het belangrijk dat de docent weet hoe hij/zij hier adequaat op kan reageren en bespreekbaar kan maken en waar hulp te vinden is. Soms is hier een scholing voor nodig. Leerlingen zelf moeten ook weten bij wie ze terecht kunnen bij vragen of voor hulp, bijvoorbeeld bij de anti-pestcoördinator als het gaat om (cyber)pesten.

Om in kaart te brengen hoe het gaat met de gezondheid, leefstijl en welbevinden van alle leerlingen, worden gezondheidsvragenlijsten afgenomen door de jeugdgezondheidszorg (JGZ). Op basis hiervan worden leerlingen opgeroepen voor een consult bij de jeugdarts of –verpleegkundige. De jeugdarts of –verpleegkundige geeft passende begeleiding of verwijst door indien nodig. Voor elk gezondheidsthema is er een zorgprotocol en samenwerking met ketenpartners nodig om snel de juiste hulp in te kunnen schakelen.

Selecteer een thema voor meer informatie