Jongeren die goed slapen voelen zich fitter, zijn gezonder en presteren beter op school. Ze zijn minder prikkelbaar en geïrriteerd, wat van invloed is op de sfeer in de klas. Daarnaast is er minder schoolverzuim onder jongeren die goed slapen.


Uw school kan op verschillende manieren bijdragen aan gezond slaapgedrag van leerlingen. Uw school kan leerlingen ondersteunen om huiswerk op school te maken zodat ze dat minder in de avonduren hoeven te doen, toetsen later op de dag plannen en leerlingen informeren over gezonde slaap en hierbij handvatten bieden.

Mentoren en docenten kunnen een belangrijke rol spelen in het herkennen van slaapproblemen bij leerlingen. Ook kan de school ouders informeren over gezonde slaap voor hun kind.

Aan de slag? Kies een pijler