Met behulp van de juiste slaapeducatie kunnen slaapproblemen worden voorkomen. Hiermee levert de school een bijdrage aan het welbevinden en de gezondheid van leerlingen. Leerlingen die beter slapen, presteren ook beter op school.

Wat kan de school doen?

Lesprogramma

Om gezond slaapgedrag bij leerlingen te bevorderen, kunt u gebruik maken van een lesprogramma, zoals Charge your Brainzzz. Dit lesprogramma stimuleert gezond slaapgedrag. Het vergroot de kennis over slaap, het belang van een goede nachtrust en de consequenties van onvoldoende of slechte slaap.

 

Wanneer uw school een lessenserie inzet, is het belangrijk dat de schoolcoördinator of teamleider eerst voor draagvlak zorgt bij de uitvoerende docenten en de uitvoering van de lessenserie bewaakt. Om de lessen goed te kunnen uitvoeren, is het belangrijk dat uw docenten achter het lespakket staan. Ook is er voldoende tijd nodig om de lessen voor te bereiden en uit te voeren. Soms is er een computerlokaal of digibord nodig.

 

Lesinhoud

Kiest u voor een ander lespakket over slaapgedrag dan de hieronder genoemde lespakketten? Dan is in ieder geval belangrijk dat de volgende onderwerpen in deze lessen aan bod komen: kennis over slaap, het belang van een goede nachtrust en de consequenties van onvoldoende of slechte slaap.

 

Deskundigheidsbevordering

Bied uw docenten de mogelijkheid om een training te volgen over slaapgedrag wanneer hier behoefte aan is. Een bij- en nascholing kan bijvoorbeeld gegeven worden door een gezondheidsprofessional met kennis van slaapgedrag.

  

Onderdeel van curriculum

Leg de lessen op het gebied van gezond slaapgedrag vast in het curriculum, zodat er structurele aandacht voor slaap is. 

 

Ouders informeren over lesprogramma

Als u een lesprogramma uitvoert om gezonde slaap te bevorderen, informeer ouders hier dan jaarlijks over. Dit kan via een ouderbijeenkomst, ouderbrief of in de schoolgids.

Welke programma's?

Charge Your Brainzzz

Leerjaar: klas 2 en 3

Niveau: vmbo-t, havo en vwo

Duur: 3 lessen van 45 minuten + huiswerkopdrachten

Kosten: gratis

Thema’s: gezonde slaap, kennis, gedragsverandering

 

Charge Your Brainzzz heeft als doel om slaapproblemen bij jongeren te voorkomen. Het lespakket richt zich op zowel de biologische achtergrond van slapen en het effect op het lichaam als op de gedragscomponent dat gezond slapen met zich meebrengt. De lessen kunnen worden ingezet bij het vak biologie of tijdens mentorlessen. Ouders worden betrokken bij een huiswerkopdracht. Ook is er voor ouders een informatiepagina over slaap.