De school kan bijdragen aan gezonde slaap door binnen de schoolomgeving te zorgen voor voldoende daglicht en leerlingen te stimuleren om te bewegen. Sporten en bewegen overdag heeft namelijk een positieve invloed op voldoende en gezonde slaap. De school is een goede plek om beweeggedrag bij jongeren te stimuleren.

Op deze pagina

Wat kan de school doen?

Wat kan de school doen?

Voldoende daglicht

Zorg voor voldoende daglicht binnen de school en in de klaslokalen. In daglicht zit veel blauw licht. Dit zorgt ervoor dat dat leerlingen goed wakker worden en alert en energiek blijven. Houd gordijnen dus zoveel mogelijk open en geef les in lokalen met voldoende daglicht.

 

Bewegen stimuleren

Uw school kan buitenschools sportaanbod aanbieden en het schoolplein beweegvriendelijk inrichten. Ook kan uw school de gymzaal beschikbaar stellen in pauzes of tussenuren. Leerlingen die voldoende bewegen zitten beter in hun vel, slapen dieper en langer en zijn overdag alerter. Dit heeft een positieve invloed op de concentratie en schoolprestaties. Meer informatie over sport en bewegen op school.

 

Actief transport naar school

Stimuleer leerlingen om op de fiets of lopend naar school te komen. Door een actieve start van de dag en het daglicht worden leerlingen goed wakker en kunnen ze zich beter concentreren in de les. Plaats voldoende fietsenrekken bij de school zodat leerlingen hun fiets veilig kunnen stallen.

 

Naleven school- en gedragsregels

Leerlingen worden gestimuleerd om de school- en gedragsregels na te leven. Schoolmedewerkers zien er op toe dat leerlingen op tijd op school komen, geen energiedrank nuttigen en dat schoolopdrachten bijvoorbeeld vóór 20.00 uur worden ingeleverd. Schoolmedewerkers kunnen leerlingen stimuleren om lopend of met de fiets naar school te komen.

 

Geef het goede voorbeeld

Schoolmedewerkers geven zelf het goede voorbeeld. Ze zijn op tijd op school en communiceren laat in de avond niet meer met leerlingen. Zet cijfers bijvoorbeeld niet meer na 20.00 uur online en reageer laat in de avond niet meer op (groeps)berichten of e-mails. Probeer zelf ook lopend of op de fiets naar school te komen.

 

Ouders voorlichten

Het is goed om ouders te informeren over hoe zij hun kinderen kunnen ondersteunen bij een gezond slaappatroon. Geef informatie over wat gezonde slaap betekent, welke rol ouders hierin hebben en geef ouders handvatten om lastige situaties met hun kind het hoofd te bieden. Zie hier een informatiefolder voor ouders met handige tips. U kunt deze tips tijdens een ouderavond laten zien, op de website of in de nieuwsbrief plaatsen.