Als slaapproblemen worden gesignaleerd, kan een gerichte aanpak worden ingezet. Een juiste signaleer- en verwijsstructuur is belangrijk om ernstige slaapproblemen en de gevolgen hiervan aan te pakken.

Op deze pagina

Wat kan uw school doen?

Wat kan uw school doen?

Vroegsignaleren

Uw school kunt problemen op het gebied van slaap in een vroeg stadium signaleren door jaarlijks het slaapgedrag van de leerlingen in kaart te brengen. Dat kan met de vragenlijst van Jij en Je Gezondheid van de Jeugdgezondheidszorg die leerlingen in klas 2 en klas 4 invullen. Deze vragenlijst bevat onder andere vragen over het slaapgedrag. Indien nodig biedt de Jeugdgezondheidszorg passende begeleiding voor leerlingen met slaapproblemen.

 

Zorgplan
Het is goed om in het zorgplan of zorgprotocol aandacht te besteden aan slaapproblemen bij leerlingen. Vermeld wat er gebeurt bij zorgen om een leerling met een slaapprobleem en welke hulp of ondersteuning uw school kan bieden. De jeugdarts of jeugdverpleegkundige kan hierbij worden betrokken.

 

Samenwerken met ketenpartners 

Uw school of een ketenpartner biedt indien nodig extra ondersteuning voor leerlingen met problemen op het gebied van slaap. Hierbij kunt u denken aan de jeugdverpleegkundige, de jeugdarts en de Ouder en Kind adviseur.

 

Aanspreekpunt voor vragen en problemen

Maak voor leerlingen en hun directe omgeving duidelijk bij wie ze terecht kunnen met vragen of hulp rondom slaap. Dit kan bijvoorbeeld een mentor of zorgcoördinator zijn. Deze persoon kan de vragen van leerlingen beantwoorden of verwijzen naar een professional. Ouders worden geïnformeerd over bij wie zij terecht kunnen met vragen over slaap en opvoeding. Bijvoorbeeld bij een schoolmedewerker, jeugdverpleegkundige of Ouder en Kind Adviseur.

 

Deskundigheidsbevordering voor schoolmedewerkers

Schoolmedewerkers kunnen worden getraind in hoe ze slaperigheid en slaapproblemen kunnen signaleren en bespreekbaar kunnen maken bij leerlingen. Hierbij kan worden gedacht aan trainingen om slaapproblemen te kennen en te herkennen en een geschikte aanpak te kiezen.