Cijfers Amsterdam en Amstelland

Voedingsgedrag

In de regio Amsterdam-Amstelland ontbijt 71% van de jongeren minstens 5 dagen per week. 53% van de jongeren eet minimaal 5 dagen per week fruit en 35% doet dit dagelijks. Voor groente eten liggen de percentages iets hoger: 74% eet minimaal 5 dagen per week groente en 49% doet dit dagelijks. 82% van de jongeren drinkt elke dag water. Aan de andere kant drinkt 24% van de jongeren ook elke dag zoete dranken; 38% doet dit minimaal 5 dagen per week.

 

Voedingsgedrag van jongeren in de regio Amsterdam-Amstelland naar opleidingsniveau (%)

 


Wie vertonen vaker gezonder voedingsgedrag?

  • Ontbijten: jongens, 2e klassers, havo/vwo-leerlingen, jongeren uit Amstelland
  • Fruit eten: meisjes, 2e klassers, havo/vwo-leerlingen, jongeren uit Amstelland
  • Groente eten: meisjes, 2e klassers, havo/vwo-leerlingen, jongeren uit Amstelland
  • Water drinken: jongens, havo/vwo-leerlingen, jongeren uit Amsterdam
  • Minder zoete dranken drinken: meisjes, 2e klassers, havo/vwo-leerlingen, jongeren uit Amsterdam

 

Eetproblemen

In Amsterdam en Amstelland heeft 15% van de jongeren een mogelijke eetstoornis. Zij lopen een verhoogd risico op een eetstoornis zoals anorexia, boulimia en eetbuistoornissen, omdat zij minimaal 2 van de onderstaande 5 vragen met ja hebben beantwoord:

  1. geef je soms expres over na het eten om het volle gevoel kwijt te raken
  2. ben je bang dat je de controle verliest over de hoeveelheid die je eet
  3. ben je wel eens meer dan 7 kilogram afgevallen in 3 maanden
  4. vind je jezelf dik terwijl anderen je juist dun vinden
  5. overheerst voedsel en eten je leven?

Mogelijke eetproblemen komen vaker voor bij meisjes (22%) dan bij jongens (8%). Dit geldt ook vaker voor vmbo-leerlingen (18%) dan voor havo/vwo-leerlingen (13%), vaker voor jongeren uit Amsterdam (16%) dan uit Amstelland (12%), en ook vaker voor 2e klassers (16%) dan voor 4e klassers (14%). 

Bron: Jij en Je Gezondheid, 2017-2018

Voor meer cijfers zie: GGD Gezondheid in Beeld

 

Cijfers Landelijk

Het landelijke HBSC-onderzoek laat een vergelijkbaar beeld zien van het voedingsgedrag van jongeren op het voortgezet onderwijs: 78% ontbijt door de week elke dag, 31% eet iedere dag fruit, 45% eet iedere dag groente en 20% drinkt dagelijks frisdrank.