Het is belangrijk dat leerlingen in staat zijn om goede voedingskeuzes te maken. Een lesprogramma kan hier een bijdrage aan leveren. Naarmate leerlingen ouder worden, maken ze vaker zelf voedingskeuzes. Het voedingsaanbod is groot en divers en er zijn veel omgevingsfactoren die invloed hebben op het eetgedrag. Met de juiste educatie kan uw school de leerlingen stimuleren om gezond te kiezen. Bij het stimuleren van gezond eten zorg je er ook voor dat leerlingen beter in hun vel zitten, voldoende energie hebben om te leren, te groeien en te bewegen. 

Wat kan uw school doen?

Lesprogramma

Om gezond voedingsgedrag bij leerlingen te bevorderen kunt u gebruik maken van erkende lesprogramma’s, zoals DOiT of Weet wat je eet. Praktijkscholen en voortgezet speciaal onderwijs kunnen ook er ook voor kiezen om een lespakket voor primair onderwijs te gebruiken: ‘Smaaklessen’, ’Lekker Fit’ of ‘Ik eet het beter’. Deze lesprogramma’s stimuleren gezond eetgedrag. Ze vergroten de kennis over gezonde voeding en het belang van een gezond eetpatroon. Leerlingen worden ook bewust gemaakt van hun eigen voedingsgedrag.

 

Wanneer uw school een lessenserie inzet, is het belangrijk dat de schoolcoördinator of teamleider voor draagvlak zorgt bij de uitvoerende docenten en de uitvoering van de lessenserie bewaakt. Om de lessen goed te kunnen uitvoeren, is het belangrijk dat uw docenten achter het lespakket staan. Ook is er voldoende tijd nodig om de lessen voor te bereiden en uit te voeren. Soms is er een computerlokaal of digibord nodig.

 

Lesinhoud

Kiest u voor een ander lespakket over voedingsgedrag dan de genoemde lespakketten? Dan is het belangrijk dat in ieder geval de volgende onderwerpen in deze lessen aan bod komen: voeding en gezondheid, voedselkwaliteit, eten kopen, bereiden en beleven. Of het lespakket hieraan voldoet, kan worden beoordeeld met deze checklist. Het leerplankader voeding geeft een uitgebreidere toelichting op de items uit de checklist.

Het leerplankader is gebaseerd op een doorlopende leerlijn die is opgesteld door het Voedingscentrum.

 

Deskundigheidsbevordering

Bied uw docenten de mogelijkheid om een bij- of nascholing te volgen over voedingsgedrag wanneer hier behoefte aan is. Scholing kan bijvoorbeeld gegeven worden door een diëtist of een gezondheidsprofessional met kennis van voedingsgedrag.

 

Onderdeel van curriculum

Leg de lessen op het gebied van gezond voedingsgedrag vast in het curriculum, zodat er structurele aandacht voor gezonde voeding is. 

 

Ouders informeren over lessen

Informeer ouders jaarlijks over de lesprogramma’s om gezond voedingsgedrag van leerlingen te bevorderen. Dit kan via een ouderbijeenkomst, website, ouderbrief of in de schoolgids.

Welke programma's?

DOiT

Leerjaar: klas 1 en 2

Niveau: vmbo

Duur: 12 theorielessen en 4 beweeglessen van 50 minuten

Kosten: €14,50 per leerling

Thema’s: voeding, bewegen, gedragsverandering, bewustwording

DOiT is een lesprogramma met als doel om leerlingen aan te zetten tot gezond eetgedrag en voldoende beweging. Speerpunten zijn: minder zoete dranken en ongezonde snacks, minder zittend gedrag en meer lichamelijke activiteit. Het lespakket bestaat uit twaalf theorielessen en vier beweeglessen, verdeeld over twee leerjaren. De lessen worden door docenten zelf uitgevoerd en kunnen worden ingezet tijdens verzorging, biologie, lichamelijke opvoeding en mentorlessen.

 

Weet wat je eet  

Leerjaar: onderbouw

Niveau: vmbo, havo en vwo

Duur: 9 digitale lessen van 30 minuten en 1 praktijkles

Kosten: gratis

Thema’s: gezond, veilig en duurzaam eten

 

‘Weet wat je eet’ bestaat uit negen digitale lessen over gezond, veilig en duurzaam eten en één praktijkles over voedselverleidingen. Bij iedere les is er een klassikale terugkoppeling mogelijk, dit is optioneel. Het programma past goed binnen de vakken biologie, verzorging en zorg en welzijn. Uw school kan een selectie maken uit de lessen en zo een beknopter lesprogramma samenstellen. De lessen kunnen ook thuis worden gemaakt.

Krachtvoer

Leerjaar: klas 1 en 2

Niveau: vmbo

Duur: 13 modules van 30 minuten tot 45 minuten (minimaal 8 modules uitvoeren)

Kosten: gratis

Thema’s: fruit, snacken, drinken, ontbijt

 

Krachtvoer is een lesprogramma om leerlingen te helpen gezond te leven en

gezonde voedingskeuzes te maken. Het lesprogramma en gaat met name in op de thema’s fruit, snacken en drinken. De minimale variant vult 8 lessen, het totale programma bestaat uit 13 modules. Krachtvoer kan delen van het huidige lesprogramma vervangen, het voldoet aan diverse leerdoelen voor biologie.

 

Docenten kunnen kosteloos gebruik maken van docentenhandleidingen, werkbladen en digibord lessen door in te loggen op www.krachtvoer.nu.

Smaaklessen

Niveau: ontwikkeld voor het basisonderwijs, groep 1 t/m 8, maar is toepasbaar in het praktijkonderwijs en voortgezet speciaal onderwijs

Duur: 5 lessen per leerjaar

Kosten: gratis beschikbaar

Thema’s: smaak, gezond eten, voedselproductie, consumentenvaardigheden en koken

 

Door middel van Smaaklessen wordt de nieuwsgierigheid en interesse van leerlingen naar hun eten opgewekt. Het beleven van voedsel staat centraal. Smaaklessen stimuleert leerlingen om vanuit hun eigen interesse en nieuwsgierigheid bewuste en gezonde voedselkeuzes te maken.

 

Lekker Fit

Niveau: ontwikkeld voor het basisonderwijs, groep 1 t/m 8, maar is toepasbaar in het praktijkonderwijs en voortgezet speciaal onderwijs

Duur: 10 lessen

Kosten: €2,40 per werkboekje, €8,- minihandleiding, €38,- map met basishandleiding

Thema’s: gedragsverandering, voeding, bewegen en gezonde keuzes maken

 

Leerlingen leren op een speelse manier wat gezond eten en bewegen inhoudt. Ze worden zich bewust van de keuzes die ze hierbij kunnen maken. Het lespakket bestaat uit tien lessen, waarvan vier beweeglessen. De lessen kunnen worden gegeven in de reguliere uren voor gym en biologie.

 

Ik eet het beter

Niveau: ontwikkeld voor het basisonderwijs, groep 5 t/m 8, maar is toepasbaar in het praktijkonderwijs en voortgezet speciaal onderwijs

Duur: 2 themaweken

Kosten: gratis, alleen verzendkosten worden in rekening gebracht

Thema’s: gezonde voeding, bewustwording, gedragsverandering

 

‘Ik eet het beter’ is een interactief lesprogramma met als doel om leerlingen gezonde voedingskeuzes te leren maken. Het lesprogramma wordt gegeven in twee themaweken in mei en september. Er wordt onder andere gebruik gemaakt van lesboekjes, internetlessen en een boodschappenpakket.