De jeugdgezondheidszorg (JGZ) brengt in de gezondheidsonderzoeken op school de lengte, het gewicht en het voedingsgedrag van leerlingen in kaart. Leerlingen krijgen hierover informatie en bij problemen wordt er door de JGZ passende hulp ingeschakeld.

 

Als uw school zich zorgen maakt over ongezond voedingsgedrag of het gewicht van een leerling, dan is het advies om de jeugdverpleegkundige of jeugdarts hierbij te betrekken. Dit mag alleen met toestemming van de leerling. Voeding en gewicht zijn gevoelige onderwerpen en een verkeerde aanpak kan juist averechts werken. De JGZ-medewerkers zijn speciaal getraind om leerlingen met slechte eetgewoonten of ongezond gewicht te begeleiden.

 

Om een gezonde voedingsomgeving op school te creëren, is het van belang dat uw school normen en regels stelt omtrent het voedingsgedrag. Het is daarbij belangrijk dat uw schoolmedewerkers de opgestelde regels handhaven.

Op deze pagina

Wat kan uw school doen?

Wat kan uw school doen?

Vroegsignaleren

Breng jaarlijks het voedingsgedrag van leerlingen in kaart zodat u hier een goed beeld van heeft. Door mee te doen aan de vragenlijsten van Jij en je gezondheid krijgt u inzicht in het voedingsgedrag van de leerlingen op uw school. De jeugdverpleegkundige neemt deze vragenlijsten op uw school af onder de leerlingen van klas 2 en 4. Hierin staan onder andere vragen over de consumptie van groente, fruit, water, zoete dranken en ontbijt. U ontvangt jaarlijks een schoolgezondheidsprofiel met de groepsresultaten uit de vragenlijst en krijgt naar aanleiding hiervan een adviesgesprek aangeboden door de adviseur Gezondheid en Leefstijl.

 

Zorgprotocol opstellen

Besteed in het zorgprotocol van uw school specifiek aandacht aan leerlingen met vragen of problemen op het gebied van voedingsgedrag. Zo wordt inzichtelijk gemaakt welke afspraken er zijn wanneer een schoolmedewerker zich zorgen maakt over een leerling, wie welke rol heeft in de beoordeling van de (vermoedens van) problemen en wanneer welke hulp op en rond school geboden wordt. Deze afspraken worden opgesteld in samenwerking met de jeugdarts of jeugdverpleegkundige van de school.

 

Samenwerken

Zorg ervoor dat u nauw samenwerkt met ketenpartners die, naast of samen met uw school, extra ondersteuning kunnen bieden aan leerlingen met problemen op het gebied van voedingsgedrag. Het eerste aanspreekpunt hiervoor is de jeugdgezondheidszorg. Indien nodig kan de jeugdgezondheidszorg verwijzen naar bijvoorbeeld een diëtist of psycholoog.

 

Vertrouwenspersoon

Zorg er voor dat het voor uw leerlingen en hun ouders duidelijk is bij wie ze terecht kunnen bij vragen of hulp rondom voedingsgedrag. Dit kan bijvoorbeeld een mentor of zorgcoördinator zijn. Besteed hier regelmatig aandacht aan in de mentorles, maar bijvoorbeeld ook tijdens de lessen over voeding.

 

Deskundigheid ontwikkelen

Bied uw schoolmedewerkers desgewenst een training aan over het signaleren en bespreekbaar maken van ongezond voedingsgedrag. Hierbij kan worden gedacht aan een training over eetstoornissen. In deze training leren schoolmedewerkers de signalen van een eetstoornis herkennen en passende zorg te bieden. Ze weten na afloop van de training wat hun rol is bij het bespreekbaar maken van ongezond voedingsgedrag.