Leerlingen zijn pas in staat om te leren en zichzelf te ontwikkelen als ze zich veilig voelen en zichzelf kunnen zijn op school. Sociaal-emotioneel welbevinden staat voor lekker in je vel zitten en gepast sociaal gedrag vertonen. Een review uit de V.S. laat zien dat als scholen een effectieve, brede aanpak hebben gericht op psychisch welbevinden, dit leidt tot 11 procent toename van leerprestaties, 25 procent toename van sociale en emotionele vaardigheden en 10 procent afname van probleemgedrag en angst- en depressieklachten. Ook door de ontwikkelingen op het gebied van het passend onderwijs is het bevorderen van het welbevinden van leerlingen en het ondersteunen van leer­lingen met extra zorg een belangrijker thema.

 

Wat kan uw school doen?
Uw school kan een belangrijke rol in het sociaal-emotioneel welbevinden van leerlingen spelen, door te zorgen voor een positief en sociaal veilig schoolklimaat en aandacht te besteden aan sociaal-emotioneel leren. Zo worden jongeren gestimuleerd om bewust en verantwoordelijk met zichzelf en met elkaar om te gaan. Daarnaast heeft uw school de taak om beginnende problemen te signaleren. Zo kunnen problemen worden voorkomen of worden de gevolgen ervan beperkt. U staat er niet alleen voor, want ouders zijn de pedagogische partner van de school. Een constructieve samenwerking tussen school en ouders is dan ook van essentieel belang. Ook hier heeft u zelf een rol in. De pijlers geven inzicht in wat uw school allemaal kan doen. Uw adviseur Gezondheid en Leefstijl van de GGD biedt daarbij ondersteuning en advies.

Preventiescan
Zien hoe uw school ervoor staat? Vul hier online de preventiescan in om meteen de uitslag te zien.

Aan de slag? Kies een pijler