Leerlingen zijn pas in staat om te leren en zichzelf te ontwikkelen als ze zich veilig voelen en zichzelf kunnen zijn op school. Sociaal-emotioneel welbevinden staat voor lekker in je vel zitten en gepast sociaal gedrag vertonen. Ook door de ontwikkelingen op het gebied van het passend onderwijs is het bevorderen van het welbevinden van leerlingen en het ondersteunen van leer­lingen met extra zorg een belangrijk thema.

 

Wat kan uw school doen? Uw school kan een belangrijke rol spelen in het sociaal-emotioneel welbevinden van leerlingen. Dit kan school doen door te zorgen voor een positief en sociaal veilig schoolklimaat en door aandacht te besteden aan sociaal-emotioneel leren. Zo worden jongeren gestimuleerd om bewust en verantwoordelijk met zichzelf en met elkaar om te gaan. Daarnaast heeft uw school de taak om beginnende problemen te signaleren. Zo kunnen problemen worden voorkomen of worden de gevolgen ervan beperkt.

 

Uw school staat er niet alleen voor, want ouders zijn de pedagogische partner van de school. Het betrekken van ouders bij bijvoorbeeld de aanpak van pesten op school blijkt een heel belangrijk aspect van een effectief anti-pestprogramma. Pesten gebeurt vaak buiten het zichtveld van ouders en leraren. Om pesten tegen te gaan, is het dus belangrijk dat u ouders informeert en betrekt bij het voorkomen, signaleren en aanpakken van pesten. Een constructieve samenwerking tussen school en ouders is dan ook van essentieel belang. De pijlers geven inzicht in wat uw school allemaal kan doen. Uw adviseur Gezondheid en Leefstijl van de GGD biedt daarbij ondersteuning en advies.

 

Gezonde School-scan
Zien hoe uw school ervoor staat? Vul hier online de Gezonde School-scan in om meteen de uitslag te zien, of bekijk hier de pdf.

 

Aan de slag? Kies een pijler